Login | Basket | Site Map | About Us


                                 
ڳ
Special Corner
ڷ
Market Report

е
Technical Book

ڷ
Market Report

Information service
Ưڳ
Special sales
The world's market research report and the Technical Information service-
World Industrial Information Center will provide in the Home page
ڷ 񽺴
Home page Ͽ帳ϴ
 
     
ڷ (Market Report)-
ڷ-Ϻ
ڷ-Ϻ > ݵü/ںǰ (Semiconductors / Electronics)
2017 /ָ ݵü 巡 - IoT/ڵ ȸ ϴ ÷ ݵü ö
2017 Ӯ体関֧ު状将来 - IoT転会򨪨Ӯ体関֧ުۣ2016 Ӯ体関֧ު状将来Ъ𹣩
       : Ű޶         :
ü          : 254 pages      : 2016-11-07
ISBN/CODE :         :  
120,000 -> 1,440,000(+PDF 140000) Hard Copy Version

Ϫˣ
  • 2016Ҵ10ŪުiPhone 7既Ǫꡢ檿󪭪ڱ来تΫӫ̸ΪǪϪʪު٪徴몫Ϊ誦֪롣既国ーȫիーー䣨HuaweiOPPOvivoʪɣーЫުΫȫë2䣨AppleSamsung El.ڪ抜᧪骷ƪꡢܪ˫ǫƫળȪ惧ƪ롣
  • Ϊ誦تΪުơ쫯ȫ˫ͣǪϫǫЫーーȫëȫーー双۰顢ーȫիǪ뫢׫꫱ー応寣ء߾ꪬѢ⪵ƪ롣体ܪ˪ϡ֫롢ーȫƫーޡܫëȡADAS転ARVRʪɪΫーーɪ䪬ڪǪ롣
  • תーުȪǪIoT󵪨ƪʪЪʪʪ従来ϪުުѦǫЫɫーʳ働ƪͫëȫーƫ꫸٪経ơ檿価㪹몳Ȫ㷪ުêƪ롣Ǫϡ驪ȪǪ体ǫЫӮͪ
  • ͣߤЪê収󢪹몿Ρーǫー変롸ʫICͫëȫー˪Īʪ몿ΡǫЫުʫー処⪹몿Ρ׫ëー롸ー̿実ͣ˫իーɫЫë몿Ρ嫨ーー䡸ICʪɪ驪ܪ担êƪ롣
  • ΫǫЫ実ު몿ϡĪƪΫƫΫーɫ髤ーǪêーȫիʪ檬驪Ȫʪêƪ롣体׫ѫëーΫーɪϡǫЫーーーー装ǫーー発Ǫʪëȫーー䫵ーӫҷ̪˪Ӫ롣ުIoT発۰⪽˪ê٥骫˪ʪêƪ롣
  • ǪϡΪ誦ѪΪުơIoT転ʪɪ実ު体ǫЫѫëー関֧ݻʪɪ状ప٥骫˪߾ǡ発۰掴િ将来ê関˪体関֧戦ء・Ҫ˪ءƪƪȪ﷪Ъࡣ
ܣ
  • ϡーȫի䫦֫ǫЫ󳡢ーーʪɪΫ쫯ȫ˫ȡ驪体ǫЫӪ装Ǫު۪当ҪΪĪêꪹ몳ȪܪȪ
対ڣ
׫꫱ー6ーȫի󡢫֫ǫЫ󳡢ーーߧѦIoT⫸ー
体ǫЫ17CPUSoCޫīޫFPGADRAMNAND۫ーーーMEMSǫЫIC号ǫーȡʫǫЫIGBTーȫɫ髤ーーーー૤IC数뫿ף
ѫëー3FC-BGAFC-CSPWLPFan-InFan-OutTSV
7ꫳ󫦫ϡSiC߫ꫦGaNCMPー体ī쫸ȣgʣiʡKrFArFEUVーëCMP浄剤
6ーի롢ЫëիーȣFCѫëー2.5DーーーЫë髤ɫーסܫɫー
3装ǡѫーͪ装ǡ浄装
ͪ42
ͣ
׫꫱ー
1) 概
2) ーɫ﫤
(1) 概ϣ̸ת
(2) Юټ・
3) 参ーー体内
4) ーー2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
5) ܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
6) ȫ
7) ǫЫ
体ǫЫ
1) 概
(1) 概驣
(2) ī׫状
(3) ーɫޫë
2) ーɫ﫤
(1) 概
(2) Юټ・
(3) 価̫2016ҴQ4ã
3) ѫëーܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
4) ܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
5) Բܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
6) ーー2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
7) 参ーー
8) ҡ関2016ҴQ4ã
ѫëー
1) 概
(1) 概驣
(2) ī׫状 (3) ーɫޫë
2) ーɫ﫤
(1) 概
(2) Юټ・
(3) ܬ
3) ܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
4) Բܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
5) 参ーー
1) 概
(1) 概驣
(2) ݻȪӫ׫
(3) ーɫޫë
2) ーɫ﫤
(1) 概
(2) Юټ・
(3) 価̫2016ҴQ4ã
3) ܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
4) Բܬȣ2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
5) ーー2015Ҵ実ࡢ2016Ҵ̸込
6) 参ーー
7) ҡ関2016ҴQ4ã

2017 ʸ ȯ
2017Ҵ īի૳ーーުЪ戦
: Yano Research | : 2017-03-30 | : 194,000 -> 2,328,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 120 Page | ISBN/CODE :
2017 뷮 ġ г ö м
2017Ҵ 静۰ҫëѫͫ・ݻު
: Yano Research | : 2017-03-30 | : 205,200 -> 2,462,400 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 200 Page | ISBN/CODE :
: | : 2017-03-23 | : 0 -> 2,462,400 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : | ISBN/CODE :
2017 ̵ κ 巡
2017 ーɫ﫤ɫܫëު状将来
: | : 2017-03-23 | : 162,000 -> 1,944,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 288 Page | ISBN/CODE :
2017 ġ / IoT Ѷ - : ġ -
2017 ーǫЫӫëー・IoT総覧, -߾巻ーǫЫ-
: Ű޶ | : 2017-03-16 | : 170,000 -> 2,040,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 284 Page | ISBN/CODE :
2017 ÷ 巡
2017Ҵ ɫëȫǫ׫쫤ݻު状将来
: Yano Research | : 2017-02-28 | : 0 -> 2,040,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 99 Page | ISBN/CODE :
ʸ . 2017
ーɫի・ 2017
: JMS | : 2017-02-21 | : 295,000 -> 3,540,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : Report + CD , 158 Page | ISBN/CODE :
Ͻ Ѷ 2017 - ϱ : / -
ーーӫͫ総覧 2017Ҵ - 巻٫ー戦ԣーー実 -
: Ű޶ | : 2017-02-17 | : 140,000 -> 1,680,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 247 Page | ISBN/CODE :
۷ι 2017
ーЫʫ総 2017
: | : 2017-02-09 | : 160,000 -> 1,920,000 (+PDF 172,800)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 247 | ISBN/CODE :
2017 LED
2017 LED関֧総
: Ű޶ | : 2017-01-25 | : 170,000 -> 2,040,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 279 Page | ISBN/CODE :
2017 LED - ü о "ڵ о ġ о, ܱ LED о" ̷ ϴ
2017 LED関֧総 ٥۪寡寡֫ǫЫ寡 LED׫꫱ー寡将来Ъ
: Ű޶ | : 2017-01-25 | : 150,000 -> 1,800,000 (+PDF 170,000)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 279 | ISBN/CODE :
κ Ͻ Ѷ 2017
ܫëȫӫͫ戦総覧 2017
: | : 2017-01-18 | : 150,000 -> 1,800,000 (+PDF 162,000)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 233 | ISBN/CODE :
2016 3D 巡
2016Ҵ 3D׫ު状将来
: Yano Research | : 2017-01-17 | : 194,400 -> 2,332,800 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : + PDF, 125 Page | ISBN/CODE :
ΰ κ (ǽ) 忡 2016
ҫܫë実ۣ関 2016
: | : 2017-01-10 | : 864,000 -> 10,368,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 356 pages | ISBN/CODE :
2017 ġ г / ÷ú ÷ 巡
2017 ëѫͫ/ի쫭֫ǫ׫쫤ϰݻު将来
: | : 2017-01-10 | : 180,000 -> 2,160,000 (+PDF 194,400)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 330 pages | ISBN/CODE :
2017
2017Ҵ ٥ުЪ戦
: ߳ | : 2017-01 | : 270,000 -> 3,240,000 (+PDF 291,600)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 450 pages | ISBN/CODE : C58117700
ܵ - ܵ / ܵ ֿ ö 縦 ü Ѹ -
ǫー関֧総 - ǫーǫーު۪˪参ーー
: Ű޶ | : 2016-12-09 | : 500,000 -> 6,000,000 (+PDF 550000)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 172 pages | ISBN/CODE :
Ʈ
իȫ嫨ー・ϰ・応
: S&T Publishing | : 2016-11-08 | : 70,200 -> 842,400 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 3756 | ISBN/CODE :
2017 /ָ ݵü 巡 - IoT/ڵ ȸ ϴ ÷ ݵü ö
2017 Ӯ体関֧ު状将来 - IoT転会򨪨Ӯ体関֧ުۣ2016 Ӯ体関֧ު状将来Ъ𹣩
: Ű޶ | : 2016-11-07 | : 120,000 -> 1,440,000 (+PDF 140000)Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 254 pages | ISBN/CODE :
ΰġ ڵ ݵü ö м 2016- SoC / α׷Ӻ ̽ / Ŀ ̽ / ũ Ʈѷ ΰġ ڵ ݵü м
ʥ価体ު 2016
: Ű޶ | : 2016-08-22 | : 500,000 -> 6,000,000 Hard Copy Version 0 PDF Version | : | ü : 200 | ISBN/CODE :
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    dz
 
 
Ʈ | ȸҰ | ޹ħ | ̿

ǥ : | ȣ :
ڹȣ : 105-99-18959 | ǸžŰ : 2015-︶-0018 ȣ
ּ : 373-2 B/D 5
TEL : 02-333-8331~3 | FAX : 02-333-8330
http://www.worldic.co.kr / E-MAIL : info@worldic.co.kr
Copyright 2011 Worldic.co.kr. All Rights Reserved.
ŷ
θ ž񽺸 ̿Ͻ ֽϴ.