LOGIN / SITE MAP / ABOUT US /
   BASKET
˻ â ˻ Ͻø پմϴ
ڷ - Ϻ > ȭ/ȭ > ȭ/ȭ
īװ
category
Ư Ư 2017
ߧί学֧ 学 学2017
׿ũ
2017-07
ü 378 , +CD
ڷṮ û ٱ

学拡ޡǪ룡
 ̭争ǡ学֧ͪ驪Ǫ
画ϡ学Ъ쪿Ī学研ϼ
研ϼǪê꪿Ȫ֧ͪЪƪު

学ɪӫͫ󫹪룡
 Ъ쪿独ܪ学発٥学ܬܬ掲ƪު
ӫͫ戦Ԫˡߧ学֧ͪ研ϼーȫーǪ

学êƪê顢Ӯ学研ϼ몿Ǫê学ܬܬĪ研ϼ꪿ȪЪ򪤪学2016˫ー몷ު
2014Ҵ71â2016Ҵ12ǪުǪ発쪿国内学5,884˪Īơ学ܬ掲国׾IPC髹毎ê掲ƪު

øƮ
ȭ 7 [2018 ] м
総学7䡲2018Ҵ発実ͱ
Ưũ 2018-04-09
21,384 -> 907,500 ü 179 , +CD
̻ȭ źҡ и ߰
߫・د発応
2018-03-15
21,384 -> 1,053,000 ü 290
˸ ȭ-, å ˸
触֫-ס対寿٤触発
2018-01-19
21,384 -> 1,080,000 ü
â ű ô Ư Ϳ Ͻ ȸ ã ϴ ü 2017
ʫΫիーڪ2017
׿ũ 2017-12
21,384 -> 972,000 ü 300 , +CD
̿ ʸ  Ư¡ ʡȿ ̿뿡 ؼ
Ыի٪ϰΦ徴・・・効Ī読׫ー
2017-11-30
21,384 -> 972,000 ü 210
ž ռ Ŵ 2018
薬ޫ˫嫢 2018
2017-11-30
21,384 -> 2,700,000 ü 299
ɹ м
ణѫƫȫޫëף̸߲ԫ߫ 発実ͱ
Ưũ 2017-11-06
21,384 -> 1,068,750 ü 204 , +CD
2018 ȭ ɹĮ
2018Ҵ ի󫱫߫Ҵ
2017-10-31
21,384 -> 945,000 ü 493
˸ŷ ź ̻ȭ ź
触ڪߪ᫿戦・߫戦
ġ 2017-09-29
21,384 -> 1,350,000 ü 178 , +CD
Ư Ư 2017
ߧί学֧ 学 学2017
׿ũ 2017-07
21,384 -> 267,300 ü 378 , +CD
ǰ ¿ ̷ ~ ϴ ε׽þ, Ÿ, Ʈ, ̽þ, ε м ~
装ު実将来
Ƽ 2017-06-26
21,384 -> 1,350,000 ü 200
2017 ÷ ̺긮 巡 - ÷ ʷ 忡 ָ 뵵 䱸 ö м -
2017Ҵ Ѧʥ剤・ϫ֫ëɫޫƫꫢ状将来
Ű޶ 2017-06-26
21,384 -> 2,125,000 ü 342 Page, +CD
ʸ 2017
剤ー・իު 2017
2017-05-17
21,384 -> 2,425,000 ü 260 Page, +CD
÷
Ѧ発 - Development of Advanced Inorganic Polymer Materials
CMC 2016-12-20
21,384 -> 1,026,000 ü 256 pages
3, 4 Ʒ ȭ
߲・۫ݫーͪ・・
Ƽ 2016-11-24
21,384 -> 810,000 ü 265
2016 ɼ ũ
2016 Ѧ ު
2016-07-08
21,384 -> 2,425,000 ü Book + pdf
ȭɹ û ǹ~ Űû ο Ģ
実⢦届・ᬪ験・
2016-03-25
21,384 -> 472,500 ü 163
2016 췹ź . ǰ
2016 ݫꫦ쫿・ͣ
2016-01-07
21,384 -> 2,025,000 ü +PDF/DATA
뼺 ֽ
2015-11-13
21,384 -> 918,000 ü 261
Ư Ư 2016
ߧί学֧ 学 学2016
׿ũ 2015-09
21,384 -> 243,000 ü 302 , +CD
Ʈ / ȸҰ / ޹ħ / ̿

ǥ : / ȣ :
ڹȣ : 105-99-18959 / ǸžŰ : 2015-︶-018ȣ
ּ : 373-2 B/D 5
TEL : 02-333-8331~3 / FAX : 02-33-8330
http://www.worldic.co.kr / E-MAIL : info@worldic.co.kr
Copyright 201 Worldic.co.kr. All Rights Reserved.